Ako korisnik izabere "5-lanac", otvori se slijedeći menu za dobivanje izvještaja: