SUPER, 18.04.00.    GENERIRANJE PLANA PROIZVODNJE/ODRŽAVANJA
 ____________________________________________________________________________________________
 
  Organizacija: __1     CROATIA-INVEST 
 
  Plan        : PL012002__ PLAN ZA 1.2002. 
 
  Izaberite   : 1       1 - plan proizvodnje, 2 - plan održavanja 
 
 
  Plan proizvodnje                         Plan održavanja 
  ----------------                         --------------- 
  Plan poluproizvoda          : 1 (1-DA)   Plan održavanja        : _ (1-DA) 
  Plan materijala             : 1 (1-DA)   Plan rezervnih dijelova: _ (1-DA) 
  Plan kapaciteta             : 2 (1-DA)   Plan materijala        : _ (1-DA) 
  Plan alata                  : 2 (1-DA)   Plan radnih operacija  : _ (1-DA) 
  Razvoj sastavnice do nivoa  : _2 
  Vrsta sastavnice            : _ 
 
  Izaberite                   : 1 (1 - izvršenje, 5 - prekid)