SUPER, 18.04.00           PARAMETRI ZA ANALIZU PLANOVA  
 ____________________________________________________________________________________________  
 IZVJEŠTAJI : 1.Pregled planiranih količina           Radi se : 1              
              2.Zbirni pregled planiranih količina              _              
              3.ABC analiza planiranih količina                 _              
                                                                   SORT  SUMA  
 Podu. : __1     CROATIA-INVEST__________________________            _     _   
 Plan  : 1______ PLAN_PREV._ODRŽAVANJA_ZA_3_X_10_DANA____            1     1   
       : _______ ________________________________________                      
       : _______ ________________________________________                      
       : _______ ________________________________________                      
 RESURS - orgj: __         ________________________________________            
        stavka: ________21 NOSAČ_STOLICE_AL_VISOKI_________________  _     _   
 Tip      : _ _ _ _ _  (F,P,M,R,A)                                   2     1   
 Termin   : __ - __                                                  _     _   
 Status   : _  SVI_PODACI  Rok : __.__.__ - __.__.__                           
 Tip cijene : C1_ C1=______________________   Datum cijene : 18.04.00          
 Org.j. cij.: 01  KANCELARIJA_DIREKTORA____   Valuta cije. : KN_               
 Pod.učesnik: ___ SVI_PODACI!_____________________________           _     _   
 Klasa      : __________                                             _     _   
 Vrijednost : _ (</>) _____________                                  _         
 ABC ANALIZA - br.stavki : ___   kumul. % : ___                  Izbor  :  1