SUPER, 18.04.00.    PLANIRANO, NARUČENO, LANSIRANO, RASPOLOŽIVO   
 ____________________________________________________________________________________________  
  
    Organizacija   : __1        CROATIA-INVEST                                 
    Tip            : 1          (1-proizvodi, 2 - materijali, <RET> - sve)     
    Klasa          : M1________ METALNA ROBA                                   
    Stavka         : ________21 NOSAČ STOLICE AL VISOKI                        
                                                                               
    Podaci o planu                                                             
       Organizacija: __1        CROATIA-INVEST                                 
       Šifra plana : 1______    PLAN PREV. ODRŽAVANJA ZA 3 X 10 DANA           
       Termin      : __                                                        
                                                                               
    Skladišta koja : __                                                        
    se izuzimaju     __                                                        
                     __                                                        
                     __                                                        
                     __                                                        
                     __                                                        
                     __                                                        
                     __                                                        
    Izbor          : 1          (1 - izvršenje, 5 - prekid)