SUPER, 27.04.00.             ANALIZA FAKTURA  
 ____________________________________________________________________________________________  
  Rekap.po                     DETALJI   1   REKAPITULACIJA : _ 
  valutama   : _               ZBIRNI    _      - !! -      : _ 
  Period     : _1-01-99 DO _1-10-99    Tip datuma : 3 
  Organizac. : __1             CROATIA-INVEST          
                                                                        SORT 
  Org.jedin. : __              SVE.ORGANIZACIJSKE.JEDINICE.............   __ 
  Referent   : _____           ........................................   __ 
  Vrsta pla. : ___             ........................................   __ 
  Klasa part.: __________      ........................................   __ 
  Partner    : ______          SVI.PARTNERI............................   _1 
  Naruđba    : _____      Vrsta prometa : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   __ 
  Klasa skl. : __              ........................................   __ 
  Skladište  : __              SVA.SKLADIŠTA...........................   __ 
  Klasa robe : ########## __________ __________ __________ __________..   __ 
  Roba       : __________      SVE.STAVKE..............................   _2 
  Karakt.robe: vrsta: _____  {ifra: __________ ........................   __  

  Faktura    : _______________ Tip f.: K FAKTURE KUPCIMA 
  Valuta     : KN_             Hrvatska kuna 
  Knjiženi   : _   Status : * _ _ _ _ 
  Raspon fak.: _______________   -  _______________ 
  Vrijednost : ___                        ___ 
               ___                        ___ 
               ___                        ___                       IZBOR : 1