SUPER, 27.04.00.            OBRAČUN RAZLIKA U CIJENI  
 ____________________________________________________________________________________________  

  Tip prometa       : 2                                                         
  Organizacija      : __1 CROATIA-INVEST                                        
  Klasa skladišta   : __                                                        
  Skladište         : __  SVA SKLADIŠTA                                         
  Način sortiranja  : 1                                                         
  Vrsta datuma      : 2                                                         
  Period knjiženja  : _1.99 - _5.99                                             
  Period fakturir.  : __.__.__ - __.__.__                                       
  Selekcija                                                                     
   - smanjenje      : _ __________                                              
   - pove}anje      : _ __________                                              
   - kalk./stvarna  : _ __,__                                                   
  Vrste prometa koje NE ulaze u pregled: __  __  __  __  __ __  __  __  __  __  
  F transakcije koje ulaze u pregled   : F_  F_  F_  F_  F_ F_  F_  F_  F_  F_  
  Tip cijene        : ___                                                       
  Organiz. jedinica : __                                                        
  Valuta            : ___                                                       
  Datum cijene      : __.__.__                                                  
  Izbor             : 1