SUPER, 27.04.00.            KRETANJE CIJENA  
 ____________________________________________________________________________________________  

      Organizacija      : __1        CROATIA-INVEST                            
      Pregled za        : 1          (1-prodaja, 2-nabava, b-sve)              
      Klasa  (dio)      : __________ SVE KLASE                                 
                                                                               
      Vrste prometa koje: F_                                                   
       ulaze u pregled    F_                                                   
                          F_                                                   
                          F_                                                   
                          F_                                                   
                          F_                                                   
                          F_                                                   
                          F_                                                   
                          F_                                                   
                                                                               
      Vrsta datuma      : 1                                                    
      U periodu od      : _1.05.99. do _1.10.99.                               
      Indeks  (<,>,=,b) :   __,__                                              
                                                                               
      Izaberite         : 1