SUPER, 18.04.00.             PARAMETRI ZA PREKNJIŽENJE 
 ____________________________________________________________________________________________
 Organizacija  : __1  CROATIA-INVEST 
 Osnova: 
     R.nalog 1 : _______________ 
     R.nalog 1 : _______________ 
     R.nalog 1 : _______________ 
     Konto     : ________  D/P/S  _ 
 Raspodjela: 
     R.nalog 1 : _______________ 
     R.nalog 2 : _______________ 
     R.nalog 3 : _______________ 
     Konto     : ________    D/P  _ 
 Ključ: 
     Konto 1   : ________  D/P/S  _ 
     Konto 2   : ________  D/P/S  _ 
     Konto 3   : ________  D/P/S  _ 
     Konto 4   : ________  D/P/S  _ 
     Konto 5   : ________  D/P/S  _ 
 Period     od : __.__     do : __.__ 
 Nalog preknji : ___ ___ ___ __ __ 
 Raster. osnove: _     (1-Da,2-Ne)              Nastavljate rad (1-Da,2-Ne): _