************************************************************************************************************************************
*    ORGA:   1  TVORNICA PAPIRNE I DRVNE GALANTERIJE                                  SUPER, 07-Jan-02        STRANA:    1         *
*    Koef. općih troškova:  2,50000000                                                                                             *
*                                                                                                                                  *
*                               STRUKTURA CIJENE PROIZVODA NA 1-OM NIVOU                               *
*                        TIP ORGA     ŠIFRA                N A Z I V                 JMJ        CIJENA      KOLIČINA    VRIJEDNOST *
*__________________________________________________________________________________________________________________________________*
* KLASA:  PK3K  Podovi i plafoni                                                                                                   *
*      11030  Pod 1456x423x25                  "ANTIK"                                                                             *
*                                                                                                                                  *
*                         P    1       2813 Noge 100x95                      'ANTIK" KOM         80,00      4,000000        320,00 *
*                         P    1       4848 Noge 95x95x55                    'ANTIK" KOM         80,00      1,000000         80,00 *
*                         P    1        784 Tiple za noge 45x18x18           "ANTIK" KOM          2,00      5,000000         10,00 *
*                         _________________________________________________________________________________________________________*
*                                                                                              UKUPNO POLUPROIZVODA:        410,00 *
*                                                                                                                                  *
*                         M    0      14947 Medijapan 25 mm                          m3          10,00      0,021114          0,21 *
*                         M    0         37 Furnir hrastov 0,7 mm                    m2          10,00      0,977100          9,77 *
*                         M    0         35 Furnir bukov 0,7 mm                      m2          10,00      0,940900          9,41 *
*                         M    0         82 Temeljni lak                             kg          10,00      0,350000          3,50 *
*                         M    0       4503 Temeljna boja 1250                       kg          10,00      0,100000          1,00 *
*                         M    0         74 Razredjivač nitro                        kg          10,00      0,270000          2,70 *
*                         M    0       3640 Završni lak 60% sjaja                    kg          10,00      0,150000          1,50 *
*                         _________________________________________________________________________________________________________*
*                                                                                              UKUPNO MATERIJALA   :         28,09 *
*                                                                                                                                  *
*                         R    5         51 DOPREMANJE FURNIRA (RUČNO RADNO MJESTO)  MIN         26,25      5,000000        262,50 *
*                         R    5         52 MAKAZE ZA KROJENJE FURNIRA               MIN         43,75      2,000000        175,00 *
*                         R    5         53 MAŠINA ZA SPAJANJE FURNIRA               MIN         26,25      2,000000         52,50 *
*                         R    5         54 OPRAVKA FURNIRA                          MIN         17,50      2,000000         35,00 *
*                         R    2         21 MAŠINA ZA RASKRAJANJE (RASKRAJAČ)        MIN         43,75      5,000000        218,75 *
*                         R    2         24 PROTOČNA PRESA                           MIN         43,75      2,000000         87,50 *
*                         R    4         41 LINIJA FINE OBRADE PLOČA (I)             MIN         26,25      5,000000        131,25 *
*                         R    7         71 LAKIRANJE                                MIN          8,75      2,000000         17,50 *
*                         _________________________________________________________________________________________________________*
*                                                                                              UKUPNO RADA         :        980,00 *
*                                                                                                                                  *
*                                                                                              UKUPNO CIJENA       :       1418,09 *
*                                                                                                                                  *
*                                                                                                                                  *