************************************************************************************************************************************
*                                                            SUPER,  08-Jan-2002          ( OPCIJA: 14.33. )    STRANA:    1         *
*   ORGA     : 1 TVORNICA PAPIRNE I DRVNE GALANTERIJE                                                                              *
*                                PREGLED OPTEREĆENJA ORGANIZACIJSKIH JEDINICA                               *
*==================================================================================================================================*
*                                                                                           *  NEZAVRŠENI R.NALOZI  *              *
* ORGJ                  N A Z I V                     P L A N  TERMIN  PLANIRANO OSTVARENO  *  LANSIRANO OSTVARENO  *  RASPOLOŽ.   *
* ----                  ---------                     -------  ------  --------- ---------  *  --------- ---------  *  ---------   *
*                                                                                           *                       *              *
*    2   Gruba obrada ploča (HALA I)                  1 PLP0192     1   1050,07             *                       *    997,92    *
*                                                                   2   1050,07             *                       *    997,92    *
*                                                                      ___________________________________________________________ *
*     UKUPNO ZA ORG.JED. :   Gruba obrada ploča (HALA I)                2100,14             *                       *   1995,84    *
*                                                                                           *                       *              *
*    4   Fina obrada ploča (HALA II)                  1 PLP0192     1    823,00             *                       *   5987,52    *
*                                                                   2    823,00             *                       *   5987,52    *
*                                                                      ___________________________________________________________ *
*     UKUPNO ZA ORG.JED. :   Fina obrada ploča (HALA II)                1646,00             *                       *   1975,04    *
*                                                                                           *                       *              *
*    5   Krojačnica furnira                           1 PLP0192     1   5355,48             *                       *   1164,24    *
*                                                                   2   5355,48             *                       *   1164,24    *
*                                                                      ___________________________________________________________ *
*     UKUPNO ZA ORG.JED. :   Krojačnica furnira                          710,96             *                       *   2328,48    *
*                                                                                           *                       *              *
*    7   Politirnica i lakirnica                      1 PLP0192     1    316,23             *                       *   2494,80    *
*                                                                   2    316,23             *                       *   2494,80    *
*                                                                      ___________________________________________________________ *
*     UKUPNO ZA ORG.JED. :   Politirnica i lakirnica                     632,46             *                       *   4989,60    *
*                                                                                           *                       *              *
*    8   Montaža                                      1 PLP0192     1    341,66             *                       *   1663,20    *
*                                                                   2   3873,00             *                       *   1663,20    *
*                                                                      ___________________________________________________________ *
*     UKUPNO ZA ORG.JED. :   Montaža                                    4214,66             *                       *   3326,40    *
*                                                                                           *                       *              *
*                                                                      ___________________________________________________________ *
*     UKUPNO ZA ORGA     :   TVORNICA PAPIRNE I DRVNE GALANTERIJE       9357,54             *                       *   5280,64    *
*                                                                                           *                       *              *