************************************************************************************************************************************
*                                                            SUPER,  08-Jan-2002          ( OPCIJA: 14.34. )    STRANA:    1         *
*   ORGA     :    1 TVORNICA PAPIRNE I DRVNE GALANTERIJE                                                                           *
*   ORG.JED. :    4 Fina obrada ploča (HALA II)                                                                                    *
*                                       PREGLED OPTEREĆENJA RADNIH MJESTA                                         *
*==================================================================================================================================*
*                                                                                     *       NEZAVRŠENI R.NALOZI        *         *
*  R.MJESTO                 N A Z I V                   P L A N  TERM PLANIR. OSTVAR. *  R.NALOG  SERIJA LANSIR. OSTVAR. * RASPOL. *
*  --------                 ---------                   -------  ---- ------- ------- *  -------  ------ ------- ------- * ------- *
*                                                                                     *                                  *         *
*         41 LINIJA FINE OBRADE PLOČA (I)               1 PLP0192   1  805,50         *                                  *  166,32 *
*                                                                   2  805,50         *                                  *  166,32 *
*                                                                     ____________________________________________________________ *
*     UKUPNO ZA R.MJESTO     LINIJA FINE OBRADE PLOČA (I)             1611,00         *                                  *  332,64 *
*                                                                                     *                                  *         *
*         42 TIPLARICA                                  1 PLP0192   1   17,50         *                                  *  332,64 *
*                                                                   2   17,50         *                                  *  332,64 *
*                                                                     ____________________________________________________________ *
*     UKUPNO ZA R.MJESTO     TIPLARICA                                  35,00         *                                  *  665,28 *
*                                                                                     *                                  *         *
*                                                                     ____________________________________________________________ *
*     UKUPNO ZA OR.JEDINICU  Fina obrada ploča (HALA II)              1646,00         *                                  *  997,92 *
*                                                                                     *                                  *         *
*                                                                     ____________________________________________________________ *
*     UKUPNO ZA ORGA         TVORNICA PAPIRNE I DRVNE GALANTERIJE     1646,00         *                                  *  997,92 *
*                                                                                     *                                  *         *