************************************************************************************************************************************
*                                                         SUPER, 11.02.00.                                            STRANA :   1 *
*   ORGA: 100  CROATIA - INVEST D.D.                                                                                               *
*                                                                                                                                  *
*                          PREGLED CIJENA PRODAJE ZA PERIOD 01.01.99. - 31.12.99.                       *
*    STAVKA JMJ NAZIV                                    POČETNI DAT.  CIJENA    KRAJNJI DAT.  CIJENA         INDEX       RAZLIKA  *
*__________________________________________________________________________________________________________________________________*
*                                                                                                                                  *
  KLASA:  P111        ČASE-TIKVICE-T.ERLENM. - VAKUM                                                                               *
*  ------                                                                                                                          *
* 207117603 08  TIKVICA RAV, DNO  U.G     1562/6 LIT     01.99.         79,56    12.99.         82,94          1,04          3,38  *
* 207118608 08  TIK.RAVNO DNO USKO GRLO 1562/10 LIT.     02.99.        118,38    11.99.        121,52          1,02          3,14  *
* 207218606 08  TIKVICA OKRUGLO DNO 1522/10L             02.99.         89,53    12.99.         91,15          1,01          1,62  *
* 207219105 08  1522/20 LIT  TIKVICA OKRUGLO DNO         07.99.        180,76    12.99.        182,35          1,00          1,59  *
* 207416301 08  TIK.OKRUGLO DNO [IR.GRLO  1622/2 LIT.    03.99.         45,26    09.99.         45,36          1,00           ,10  *
* 207417109 08  1622/4000  TIKVICA OKRUGLO DNO [IR.GRLO  06.99.        120,51                                  0,00                *
* 207417606 08  TIKVICA OKRUGLO DNO  1622/89-6000        03.99.        100,58    12.99.        101,32          1,00           ,74  *
* 207417709 08  TIK OKRUGLO DNO [IROKO GRLO              12.99.         68,89                                  0,00                *
* 207419101 08  TIKVICA OKR. DNO [.G. 1622/20 LIT        03.99.        174,79    12.99.        182,31          1,04          7,52  *
* 209952546 08  2308/12 TIKVICA RAVNO DNO                06.99.        100,50                                  0,00                *
* 210156304 08  4051/2 LIT.  TIKVICA [IROKO GRLO         11.99.         57,40                                  0,00                *
* 210159104 08  TIKVICA [IROKO GRLO 4051/20-LIT          11.99.         72,83                                  0,00                *
* 210207105 08  TIKVICA [IROKO GRLO  1724/4000           09.99.         75,28    10.99.         75,32          1,00           ,04  *
* 210207602 08  TIKVICA [IROKO GRLO  1725/6 LIT          11.99.        133,73                                  0,00                *
* 210286305 08  TIKVICA ZA ISPARAVANJE  1447/2000        03.99.         50,12    12.99.         65,81          1,31         15,69  *
* 210286379 08  1447/2000 TIKVICA ZA ISPARAV. BEZ ZNAKA  01.99.         47,89    12.99.         44,41          0,92         -3,48  *
* 210286876 08  TIKVICA ZA ISPARAVANJE  1447/3000        01.99.         70,67    12.99.         67,07          0,94         -3,60  *
* 211068602 08  ČAŠA LABORATORIJSKA NISKA  16/10 LIT.    02.99.        196,29    12.99.        200,52          1,02          4,23  *
* 211313602 08  ČAŠA LAB, NISKA 4002/250                 12.99.         27,79                                  0,00                *
* 211314401 08  ČAŠA LAB, NISKA   4002/500               01.99.         31,13    12.99.         34,26          1,10          3,13  *
* 211315406 08  ČAŠE ZA FILTRIRANJE SA IZLJEVOM 4002/1 L 01.99.         47,70    12.99.         45,81          0,96         -1,89  *
     .                       .                             .              .        .              .              .              .  *
     .                       .                             .              .        .              .              .              .  *

  KLASA:  P112        ČAŠE-TIKVICE-T.ERLENM. - RUČNI OTVORI  
*  ------                                                                                                                          *
*1002050100 08  ČAŠA LABORAT. VISOKA SA IZLJEV 1002/50   01.99.          4,97    12.99.          7,29          1,46          2,32  *
*1002100000 08  ČAŠA LABORATORIJSKA VISOKA, SA IZLJEVOM  01.99.          4,81                                  0,00                *
*1002100100 08  ČAŠA LAB, VISOKA 1002/100                02.99.          7,02    12.99.          6,78          0,96          -,24  *
*1002150047 08  ČAŠA LABOR, VISOKA 1002/150 ASSISTENT    04.99.          3,58                                  0,00                *
*1002150100 08  ČAŠA LABORATORIJSKA VISOKA SA IZLJEVOM   01.99.          4,26    12.99.          8,07          1,89          3,81  *
     .                       .                             .              .        .              .              .              .  *
     .                       .                             .              .        .              .              .              .  *