____________________________________________________________________________________________________________________________________
ORGA  :   4 - CROATIA - INVEST d.d.                       SUPER, 01.03.99.                                               STR.:   1  
                                KALKULACIJA PROMETA ZA PERIOD 2.99. - 2.99.
====================================================================================================================================
DOKUMENT   P A R T N E R          R O B A                      VPbez por GOR Velep. marža  Neg vel marža Por.na.pr.gor Por us VP gor
VR  BROJ  ŠIFRA NAZIV           ŠIFRA NAZIV       KOLIČINA     V.pc bez put. Prov u plat p Putarina      Por osn gor V Por.usl.VP   
                                                               VPcj za diplo Vel.pro.cena  VPbez por OST Por.ost.VP    VPcj sa po OS
-- ----- ------ ---------- ---------- ---------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
IG   107  22500 AERODROM d       1755 ML GORIVO       4400,00         0,000       259,600         0,000         0,000         0,000 
                .d.                   JET-A-1                         0,000         0,000         0,000         0,000         0,000 
                                                                      0,000         0,000      2754,400         0,000         0,000 
                                                                                                                                    
IG   106  22500 AERODROM d       1755 ML GORIVO       2900,00         0,000       171,100         0,000         0,000         0,000 
                .d.                   JET-A-1                         0,000         0,000         0,000         0,000         0,000 
                                                                      0,000         0,000      1815,400         0,000         0,000
.     .     .      .             .      .               .             .           .                .               .            .
.     .     .      .             .      .               .             .           .                .               .            .

ID    67  50504 WHO -WORLD      28134 BMB95            118,00        96,760         7,670         0,000         0,000         1,062 
                 HEALTH OR                                            0,000         2,714        15,222       113,044         0,000 
                                                                    113,044       135,700         0,000         0,000         0,000 

                                                                                                                                    
IV    75  29203 ZAVOD ZA P         78 LUEL           20000,00     10640,000      1840,000         0,000      2160,000       200,000 
                LATNI PROM                                            0,000       260,000         0,000     10840,000         0,000 
                                                                      0,000     13000,000         0,000         0,000         0,000 
                                                                                                                                    
IV    83   1414 CENTAR ZA          78 LUEL           30422,00     16184,504      2798,824         0,000      3285,576       304,220 
                REHABILIT.                                            0,000       395,486         0,000     16488,724         0,000 
                                                                      0,000     19774,300         0,000         0,000         0,000 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
UKUPNO :  28134      BMB95                                        48560,400      3849,300         0,000     11370,240       532,980 
                                                                  54541,620      1362,060         0,000         0,000         0,000 
                                                                      0,000         0,000         0,000         0,000         0,000 
                                                                                                                                    
UKUPNO :  MSG1       GORIVA                                      725613,534    112056,818         0,000    160787,707     12847,065 
                                                                 340494,971     19479,206     34585,914    490838,007         0,000 
                                                                   7079,604    588827,945         0,000         0,000         0,000 
                                                                                                                                    
UKUPNO :  64         DIREKTNA PRODAJA                            725613,534    112056,818         0,000    160787,707     12847,065 
                                                                 340494,971     19479,206     34585,914    490838,007         0,000 
                                                                   7079,604    588827,945         0,000         0,000         0,000 
                                                                                                                                    
UKUPNO :    4        CROATIA - INVEST d.d.                       954686,939    163138,711      5832,000    204953,820     17430,781 
                                                                 378212,371     25782,233     58670,026    717966,840         5,850-
                                                                  48726,850    873383,205    132533,506      3145,390      7225,390
____________________________________________________________________________________________________________________________________

                                      20.41. rekapitulacija                                                                     
____________________________________________________________________________________________________________________________________
ORGA  :   4 - CROATIA - INVEST d.d.                       SUPER,  1.03.99.                                                STR.:   1
                                         REKAPITULACIJA OBRAČUNA VELEPRODAJE ZA PERIOD 2.99. - 2.99.
====================================================================================================================================
                                                               VPbez por GOR Putarina      Por us VP gor Por osn gor V Por.na.pr.gor
          ŠIFRA      NAZIV                                     Velep. marža  Neg vel marža Prov u plat p Vel.pro.cena  V.pc bez put.
                                                               Por.usl.VP    VPcj za diplo VPbez por OST                            
-------------------- ----------------------------------------  ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
          E ID       IZLAZI ZA OSCE I DKP                         35297,020      5633,349       716,877     41647,246         0,000 
                                                                   6332,610         0,000       999,573     49978,650         0,000 
                                                                      0,000     41647,246         0,000         0,000         0,000 
                                                                                                                                    
          E IP       IZLAZ KUPCIMA BEZ PUTARINE                   30034,000         0,000       578,400         0,000      7105,000 
                                                                   5058,200         0,000       852,600         0,000     37717,400 
                                                                      0,000         0,000         0,000         0,000         0,000 
                                                                                                                                    
          E IV       IZLAZ VELEPRODAJNI                          163742,385     18450,763      3288,439    185481,587     37061,113 
                                                                  28795,194         0,000      4450,854    222542,700         0,000 
                                                                      0,000         0,000         0,000         0,000         0,000 
         .  .              .                                          .              .              .             .             .
         .  .              .                                          .              .              .             .             .

____________________________________________________________________________________________________________________________________
UKUPNO :  60         TERMINAL AERODROM NAFTNI DERIVATI           229073,405     24084,112      4583,716    227128,833     44166,113 
                                                                  40186,004         0,000      6303,027    272521,350     37717,400 
                                                                      0,000     41647,246         0,000         0,000         0,000 
                                                                                                                                    
UKUPNO :    4        CROATIA - INVEST d.d.                       229073,405     24084,112      4583,716    227128,833     44166,113 
                                                                  40186,004         0,000      6303,027    272521,350     37717,400 
                                                                      0,000     41647,246         0,000         0,000         0,000