A. 7. SUPER - STRUKTURNE VEZE I KALKULACIJE
  STRUKTURNE VEZE

  1 -  Promjena klase materijala/proizvoda/alata 
  2 -  Promjena skladišta u normativima za zadatu komponentu

  KALKULACIJA CIJENA PROIZVODA

  3 -  Promjena bodova i/ili komadnog vremena u normativima rada
  4 -  Kalkulacija cijena proizvoda
  5 -  Promjena kalkulativne cijene u nomenklaturi
  6 -  Promjena cijena sa zadatim koeficijentom
  7 -  Izračunavanje koeficijenta općih troškova
  8 -  Sortiranje set-a cijena po datumu važenja
11 -  Prepis elemenata cijena
12 -  Planska kalkulacija završene proizvodnje

BRISANJE

  9 -  Brisanje stavki registra nomenklature
10 -  Brisanje konstanti