A. 16. SUPER - AUTOMATSKA REGULACIJA ZALIHA,
NARUDŽBI I RADNIH NALOGA
 
1 - Formiranje minimuma/maksimuma zaliha

2 - Formiranje radnih naloga/plana finalne proizvodnje i narudžbi materijala

3 - Formiranje prenosnica između skladišta