SUPER - KONTROLA KVALITETE

Svrha ovog podsustava je praćenje kvalitete u:

Za proizvode mogu se registrirati: Za (ispravne) proizvedene količine (lotove, serije) mogu se registrirati izmjerene vrijednosti parametara koji su kontrolirani, te se mogu analizirati.

Registriraju se i odstupanja kvaliteta kao:

Izvještaji koji se mogu dobiti su: Za ove izvještaje korisnik zadaje selekciju, sortiranje i nivoe sumiranje: Takođe, mogu se dobiti pregledi starosti količina na zalihama, te lotovi kojima rok trajanja ističe za N dana (N zadaje korisnik).