SUPER - OBRAČUN TROŠKOVA
 
Svrha ovog podsustava je obračun troškova radnih naloga u nedovršenoj i dovršenoj proizvodnji.

Radni nalozi mogu se odnositi na:
       - proizvodnju
       - izgradnju objekata
       - održavanje strojeva
       - ili bilo kakve druge aktivnosti.

Troškovi radnih naloga sastoje se od:

Opći (režijski) troškovi nastaju na nivou organizacije kao cjeline, npr. troškovi uprave, zgrada itd. i na nivou pojedinih organizacijskih cjelina, npr. plaće režijskog osoblja, troškovi održavanja org. jedinice i sl.

U obračunu troškova obavlja se:

SUPER omogućuje da opći troškovi postoje na nivou org. jedinica (mjesta troška) i na nivou organizacije u cjelini, te izračunava koeficijente općih troškova za svaku org. jedinicu, kao i za organizaciju u cjelini.

Korisnik može formirati bilo kakve ključeve za raspodjelu općih troškova. Na primjer, da se 70% općih troškova dijeli po ključu troškova proizvodnog rada a 30% po ključu troškova materijala itd.

Također, moguće je raditi više obračuna, sa različitim ključevima, analizirati ih i sačuvati u bazi podataka onu varijantu koja se smatra najadekvatnijom.

Moguće je raditi obračun proizvodnje kumulativno, tj. svakog mjeseca raditi obračun za sve mjesece od početka godine.

Ovim se dobiva realnija slika o troškovima. Naime, određeni troškovi mogu biti plaćeni i knjiženi sa većim vremenskim pomakom i neadekvatno teretiti radne naloge, ukoliko se ne radi kumulativni obračun.

Informacije koje se dobiju iz obračuna su različiti pregledi: