SUPER SOFTWARE ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM
 
SUPER  podržava slijedeće poslovne funkcije proizvodnih poduzeća: Napomena: sve novčane vrijednosti iz SUPER-a u svim izvještajima, mogu se dobiti korigirani za stvarne ili hipotetičke koeficijente inflacije iz prethodnih perioda, odnosno u valuti po izboru korisnika.

Efekti koje omogućuje SUPER software su slijedeći:

Kvalitetnji razvoj proizvoda, odnosno rad na konstrukciji i tehnologiji, kroz bolju kontrolu sastavnica i normativa rada, mogućnost grupiranja konstruktivno i tehnološki sličnih proizvoda, varijantne kalkulacije cijena proizvoda i.t.d.

Bolje planiranje proizvodnje - točini planovi proizvoda, materijala, kapaciteta i alata dobiju se za nekoliko sekundi. Također, korisnik ima mogućost trenutnog uvida u stanje realizacije planova, narudžbi i pojedinih radnih naloga.

Bolja priprema proizvodnje - radni nalozi se lansiraju na osnovu planova sinkoniziranih sa stanjem zaliha, narudžbi i nedovršene proizvodnje, radne liste i izdatnice se automatski generiraju i.t.d.

Bolje korištenje kapaciteta omogućuje se boljim planiranjem, praćenjem iskorištenja kapaciteta, uočavanjem uskih grla i nedovoljno korištenih kapaciteta, praćenjem učinaka po radnicima, poslovođama, org.jedinicama, kao i kroz bolje održavanje proizvodne opreme.

Skraćenje ciklusa proizvodnje postiže se boijim planiranjem i pripremom proizvodnje, terminiranjem i striktnom kontrolom stanja radnih naloga.

Bolje ispunjavanje rokova isporuke kroz kontrolu stanja narudžbi, bolje planiranje i skraćenje ciklusa proizvodnje.

Poboljšanje kvaliteta proizvodnje osigurava kvalitetnija priprema proizvodnje, te praćenje i analiza kvaliteta u nabavi, proizvodnji, prodaji i održavanju.

Smanjenje zaliha proizvoda, materijala, alata i rezervnih dijelova postiže se boljim planiranjem proizvodnje, te kontrolom i analizom prometa i stanja zaliha.

Bolje održavanje proizvodne opreme kroz efikasno planiranje održavanja, praćenje stanja rezervnih dijelova, te opterećenja i kvarova proizvodne opreme.

Smanjenje troškova proizvodnje kroz smanjenje zaliha, nedovršene proizvodnje, obračun troškova proizvodnje, te analizu odstupanja stvarnih utrošaka od onih predviđenih normativima.

Puna kontrola tokova i stanja financija kroz potpuno ažurno i točno vođenje p1atnog prometa i ostalih financijskih i knjigovodstvenih transakcija, te trenutni uvid u bilance i pokazatelje poslovanja.

Znatno smanjenje administrativnih poslova, uz istovremeno povećanje točosti i ažurnosti podataka. Naime, najveći dio administrativnih poslova u cijelosti preuzima SUPER - radne liste i izdatnice materijala za proizvodnju automatski se generiraju, isto tako i otpremnice i fakture kupcima, na osnovu narudžbi, financijska operativa se automatski knjiži u glavnu knjigu i.t.d.

Ukratko, SUPER omogućuje, značajna poboljšanja u svim relevantnim poslovnim funkcijama, te postizanje boljih performansi poslovnog sustava kao cjeline.