SUPER - PRAĆENJE PROIZVODNJE, IZGRADNJE OBJEKATA I ODRŽAVANJA
 
Svrha ovog podsustava je da omogući praćenje: Uvjet za rad ovog podsustava je -  predhodno moraju biti uvedeni u rad podsustavi: INFORMACIJE KOJE SE MOGU DOBITI

Za radne naloge u toku

Za narudžbe ili ugovore u toku: O korištenju kapaciteta: O troškovima proizvodnje, izgradnje objekata i održavanja: OPTIMALNO UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

SUPER omogućuje optimizaciju upravljanja proizvodnjom na slijedeći način: