SUPER - BAZA INFORMACIJA

Baza informacija je novi originalni koncept koji omogućuje potpuno novi kvalitet informacijskog sustava.Ovaj je koncept razvijen u SUPER-KING d.o.o. i SUPER je jedini sustav na tržištu u kome je i primijenjen ovaj koncept.Konkretno to znači da SUPER, pored baze podataka koju ima svaki informacijski sustav, ima i bazu gotovih, uvijek spremnih informacija za upravljanje poslovanjem.

Dakle, ono o čemu se godinama govorilo, a nikada nije bilo ostvareno, tj. dobivanje informacija "samo pritiskom na dugme", u SUPER-u je zaista ostvareno.

U svim drugim informacijskim sustavima, za dobivanje informacije, korisnik mora:

Dakle, do informacija se dolazi mnogo teže i sporije.

OSOBINE BAZE INFORMACIJA

Baza informacija je skup izvještaja i crteža u svezi s poslovanjem organizacije, spremnih za korištenje.

Ove informacije korisnik dobiva trenutno, kad ih zatraži:

Sada je napravljena druga generacija sustava za upravljanje bazom informacija SUPER-a koja nudi sljedeće mogućnosti: SUPER nudi standardni oblik baze informacija da bi olakšao rad korisnika.

Standardni se oblik baze informacija sastoji od 12 poglavlja i cca 200 izvještaja, ali korisnik je slobodno može mijenjati.

Dakle, korisnik odlučuje koji će izvještaji biti u bazi informacija i kako će biti grupirani po poglavljima.

PREDNOSTI BAZE INFORMACIJA Zbog svega toga je baza informacija moćno sredstvo za poboljšanje: - rada svake od poslovnih funkcija i

- upravljanja svakom poslovnom funkcijom, kao i organizacijom u cjelini.

STRUKTURA I SADRŽAJ BAZE INFORMACIJA

SUPER omogućuje dobivanje desetina milijardi varijacija izvještaja. Korisnik određuje koji će izvještaji biti u bazi informacija, s kojom će se dinamikom raditi, tko će ih moći koristiti.

U cilju pomoći korisniku kod određivanja strukture i sadržaja baze podataka, u SUPER-u se nudi standardna baza informacija koju korisnik može koristiti, modificirati ili graditi potpuno drugačiju.

Ovdje se prikazuje standardna struktura baze informacija SUPER-a, te način funkcioniranja.

SUPER - STANDARDNI SADRŽAJ BAZE INFORMACIJA

KREIRANJE BAZE INFORMACIJA

AŽURIRANJE BAZE INFORMACIJA

PREDLOŠCI

SHEMA KORIŠTENJA BAZE INFORMACIJA