EVALUACIJA POSLOVNIH RAČUNALNIH SUSTAVA

Za poslovne računalne sustave, karakteristično je slijedeće:

Zbog toga, a poglavito jer se radi o odluci od velike važnosti za ukupni dalji razvoj poslovanja, veoma je važno izvršiti adekvatnu evaluaciju ponuđenih informacijskih sustava i izabrati najbolji.

Pored toga, naša tvrdnja da je SUPER najbolji sustav na tržištu, nije isprazna marketinška parola - mi čvrsto vjerujemo u to. Zato želimo da se vrši sistematska evaluacija SUPER-a i usporedba sa drugim rješenjima na tržištu.

Međutim, evaluacija informacijskih sustava je kompleksan zadatak, a i ne postoji neka etablirana, solidno utemeljena metodologija evaluacije. Zbog toga, mi dajemo prijedlog metodologije evaluacije SUPER-a i bilo kojeg drugog sustava.

TOK EVALUACIJE
Predlažemo slijedeći postupak za evaluaciju sustava:

METODOLOGIJA IZVOĐENJA EVALUACIJE

Opći principi

REZULTATI EVALUACIJE

---------!--------!--------!----------------------------------------------------

         !sustav 1!sustav 2! . . .

=========!========!========!====================================================

osobina 1!   4    !   2    ! . . .

osobina 2!   5    !   0    !

.
.
.

---------!--------!--------!----------------------------------------------------

ukupno   ! 123    ! 84     ! ...

---------!--------!--------!----------------------------------------------------

cijena   !        !        !

================================================================================

legenda:

5 - odličan
4 - vrlo dobar
3 - dobar
0 - loše ili nema osobinu

Osobine mogu dobiti razne pondere (važnija osobina - veći ponder) i tako izračunati redoslijed ukupne kvalitete evaluiranih sustava.
 

EVALUACIJA PODSUSTAVA ZA FINANCIJE

U tekstu koji slijedi, detaljnije se daje prijedlog kako evaluirati podsustav za podršku financija.

Ovo zbog toga jer:

Za ostale poslovne funkcije, predlažemo da korisnik primjeni metodologiju evaluacije sličnu ovoj za financije.

Predlaže se početna metodologija evaluacije, koja se može modificirati i dopunjavati.

Prije početka evaluacije, treba utvrditi listu osobina koje će se analizirati i ocjenjivati.

Osobine koje se ocjenjuju treba grupirati na:


A. Unos stavki i knjiženje - cilj je utvrditi:

Ovo se utvrđuje dobivanjem odgovora na slijedeća pitanja: N.b.: Rad na knjiženju naloga = (rad na unosu stavke x br. stavki) + rad na obradi naloga u cjelini.

Podsjetnik za vrste poslova, koje treba provjeriti:

B. Dobivanje informacija - cilj je utvrditi koliki je informacijski prostor koji sustav omogućuje (repertoar, varijacije, odn. bogatstvo informacija). Ovo se utvrđuje dobivanjem odgovora na slijedeća pitanja: Podsjetnik za knjigovodstvene informacije: Podsjetnik za upravljačke informacije: C. Ostale mogućnosti - utvrditi nestandardne mogućnosti sustava, na pr.: