SUPER, 07.10.99.    KREIRANJE STRUKTURE BAZE INFORMACIJA
 _______________________________________________________________________________

    Organizacija : __1  CROATIA-INVEST                             Godina: 99
    Tip ekrana   : 2    Broj: _1 PRODAJA                         Funkcija: _

    __ NARUDŽBE:_________________________  __ OSTVARENA_PRODAJA:________________
    __ --------__________________________  __ -----------------_________________
    _1 U_prethodnom_mjesecu______________  14 Jučer_____________________________
    _2 U_tekućem_mjesecu_________________  15 Tekući_mjesec_____________________
    _3 Koje_kasne_15_i_više_dana_________  16 Prethodni_mjesec__________________
    _4 Sa_rokom_isporuke_za_8_dana_______  17 Godina._do_preth._mjesec__________
    __ __________________________________  __ __________________________________
    __ Rekap._za_godinu,_do_preth._mjes.:  __ ABC_analiza_za_god._do_preth._mjes
    _5 po_kupcima________________________  18 po_kupcima________________________
    _6 po_klasama_proizvoda______________  19 _"_klasama_proizvoda______________
    _7 po_proizvodima____________________  20 _"_proizvodima____________________
    __ __________________________________  __ __________________________________
    __ __________________________________  __ __________________________________
    __ __________________________________  __ __________________________________
    __ __________________________________  __ __________________________________
    __ __________________________________  __ __________________________________
    __ __________________________________  __ __________________________________

    Opc.: 20.21. Predložak: 1 Izvještaj: 1 Tip dat: 3 03 _ ___ Okidač: 2 05.10.99 
 

   Izvještaj : 1- detaljni, 2- zbirni, 3- ABC analiza

   Tip datuma: 1- unosa, 2- knjiženja, 3- dokumenta, 4- valute, 5- rok isporuke

               1-jučer, 3- preth  mj, 5- poč god do kr preth mj, 7- 00.00.00 do kr preth mj
               2-danas, 4- tekući mj, 6- poč god do danas,       8- 00.00.00 do danas

                               +/- br. dana

   Okidač    : 1- dan, 2- mjesec, 3- godina, 4- DKK, 5- DKP

      Datum zadnjeg ažuriranja baze informacija  (5.10.99.)