1. SUPER - UNOS, PRIKAZ, BRISANJE
OPĆI PODACI
  1 - Organizacije
  2 - Org. jedinice
  3 - Radna mjesta
  4 - Skladišta
  5 - Zaposleni
  6 - Osnovna sredstva
  7 - Mater. proizv. alati
  8 - Cijene
  9 - Partneri
10 - Karakteristike
11 - Konstante

SASTAVNICE
12-Proizvoda, materijala
13-Rada
14-Alata
15-Održavanja
 

PLANIRANJE
16- Registar planova
17-Plan fin. proizvodnje
18- Plan proi., materijala
19- Plan kapaciteta
20- Plan alata

PROIZVODNJA
21-Radni nalozi
22-Radne liste
23- Narudžbe - radni nalozi
24-Kontrola kvaliteta

NABAVA I PRODAJA
25-Registar narudžbi
26-Stavke narudžbi
27-Uvjeti prodaje/nabave
28-Zbirne fakture
29-Stavke fakture
 

ZALIHE
30- Interni promet
31- Externi promet
32-Stanje zaliha
33-Int./Ext.promet

FINANCIJE
34-Kontni plan
35-Stanje konta
36- Nalozi za knjiženje
37-Stavke za knjiženje

PLAN I ANALIZA
39-Financijski planovi
40-Baza znanja
41-Forme izvještaja

ELEK. POŠTA
42 - Poruke