2. LISTANJE
OPĆI PODACI 
  1 - Organizacije
  2 - Org. jedinice
  3 - Radna mjesta
  4 - Skladišta
  5 - Zaposleni
  6 - Osnovna sredstva
  7 - Mater. proizv. alati
  8 - Cijene
  9 - Partneri
10 - Karakteristike
11 - Konstante

SASTAVNICE
12 - Proizvoda, materijala
13 - Rada
14 - Alata 
15 - Održavanja
 

PLANIRANJE
16 - Registar planova
17 - Plan fin. proizvodnje
18 - Plan proi., materijala
19 - Plan kapaciteta
20 - Plan alata

PROIZVODNJA
21 - Radni nalozi
22 - Radne liste 
23 - Narudžbe - radni nalozi
24 - Kontrola kvaliteta

NABAVA I PRODAJA
25 - Registar narudžbi
26 - Stavke narudžbi
27 - Uvjeti
28 - Zbirne fakture
29 - Stavke fakture
 

ZALIHE
30 - Interni promet
31 - Externi promet
32 - Stanje zaliha
33 - Int./Ext.promet

FINANCIJE
34 - Kontni plan
35 - Stanje konta
36 - Nalozi za knjiženje
37 - Stavke za knjiženje

PLAN I ANALIZA
39 - Stavke financijskog plana
40 - Baza znanja
41 - Forme izvješća

ELEK. POŠTA
42 - Poruke