3. SUPER - GRAFIČKI PRIKAZ
HISTOGRAM
FUNKCIJA
 
 
 
 
 
  Cijene proizvoda, materijala, alata, osnovnih sredstava 
  Vrijednost internog prometa 
  Vrijednost eksternog prometa 
  Vrijednost zaliha 
  Vrijednost narudžbi kupaca/dobavljača 

  Vrijednost škarta i dorada 
  Radne liste 
  Stanje konta 
  Vrijednost plana proizvodnje 
  Vrijednost financijskih planova 

  Elementi faktura 
  Zbirne fakture 
  Plaće (Radne liste) 
  Plaće (Doprinosi) 
  Plaće (Obustave)

  11 
  12 
   
  13 

 
  14 
  15 
  16 
  17 
  18 

  19 
  20 
  21 
  22 
  23