11. SUPER - STRUKTURNE VEZE
 
IZVJEŠTAJI

1 - Organizacijska struktura 

SASTAVNICE

2 - Detaljna sastavnica 
3 - Rekapitulirana sastavnica 
4 - Pregled varijanti sastavnice
5 - Lista pripadnosti 

GRUPNA TEHNOLOGIJA

6 - Analiza tehnoloških procesa 
7 - Tehnološki slični proizvodi 
8 - Proizvodi sa istim operacijama
 

 
ŠIFARSKI SUSTAVI

  9 - Stanje i promet po klasama
10 - Slobodne šifre u registrima
11 - Stavke sa datim nizom u nazivu
12 - Formiranje indeksa materijala,
      partnera i baze informacija
13 - Pretraživanje registara materijala i partnera

AŽURIRANJE BAZE

21 - Kopiranje normativa
22 - Brisanje normativa