16. SUPER - TERMINIRANJE PROIZVODNJE
 
AŽURIRANJE BAZE

1 - Radni kalendar

2 - Fiksirana zauzeća

3 - Raspoređivanje operacija

IZVJEŠTAJI

4 - Pregled fiksiranih zauzeća po radnim mjestima

5 - Pregled operacija po radnim mjestima

6 - Pregled operacija po radnim nalozima

7 - Pregled iskorištenja kapaciteta