19. SUPER - UPRAVLJANJE ZALIHAMA

PREGLED PROMETA
1 - Po vrsti prometa i dokumentu
2 - Po stavkama
3 - Po partnerima
4 - Po radnim nalozima
5 - Kumulativni, po vrsti prometa
6 - Kumulativni, po stavkama
7 - Rekapitulacija prometa
8 - Troškovi materijala po radnim nalozima

STANJE ZALIHA
11 - Pregled na dan
12 - Rekapitulacija na dan
13 - Raspoloživost zaliha komponenti
14 - Stanje stavke po skladištima

 


ANALIZA PROMETA I STANJA
21 - Analiza prometa
22 - ABC analiza prometa i stanja
23 - Stavke za koje je ... >/< od ...
24 - Stanje kritičnih stavki
25 - Simulacija upravljanja zalihama

PROMJENE CIJENA
31 - Promjene cijena zaliha
32 - Promjene vrijednosti zaliha

UPRAVLJANJE SERIJAMA
41 - Ugradnja date serije u druge serije
42 - Ugradjene serije u datu seriju
43 - Stanje serija na zalihama