32. SUPER - FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO
AŽURIRANJE BAZE

 1 - Knjiženje naloga 
 2 - Kopiranje/brisanje stavki
 3 - Zatvaranje generiranjem storna

 4 - Preknjiženje troškova
 5 - Povezivanje stavki

OPERATIVNI IZVJEŠTAJI

11 - Dnevnik knjiženja
12 - Rekapitulacija proknjiženih naloga 
13 - Analiza proknjiženih stavki
14 - Rekapitulacija po kontu i nosiocu
15 - Rekapitulacija po nosiocu i kontu
16 - Pregled knjiženja po mjestu troška 
17 - Specif. čekova po tekućim računima 
18 - Pregled neusaglašenih računa
 


PERIODIČNI IZVJEŠTAJI

21 - Glavna knjiga
22 - Bruto bilanca
23 - Bilanca (BILANCA)
24 - Račun gubitka i dobitka (RV)
25 - Skraćeni račun gubitka i dobitka (RM1)
26 - Novčani tijekovi (NT)
27 - Knjiga I - RA, U - RA
28 - Prijava poreza