35. SUPER - OSNOVNA SREDSTVA

AŽURIRANJE BAZE PODATAKA

 1 - Obračun amortizacije

 2 - Obračun revalorizacije

 3 - Zaokruženje vrijednosti os. sred. 

 4 - Poništenje obračuna
      amort./reval./zaokruženja 

 5 - Prepis/brisanje promjena
      vrijednosti osnovnih sredstava
 


IZVJEŠTAJI

12 - Spisak osnovnih sredstava

13 - Kartice osnovnih sredstava

14 - Stanje osnovnih sredstava

15 - Promjene osnovnih sredstava

16 - Predračun amortizacije