SUPER - Sustav Upravljanja Poslovanjem Elektroničkim Računalom
ZAJEDNIČKE FUNKCIJE
  1- Unos, prikaz, brisanje 
  2- Listanje 
  3- Grafički prikazi 
  4- Tekstovi 

PROIZVODNJA I PROMET 
11 - Strukturne veze  
12 - Kalkulacija  
13 - Optimizacija proizvodnje 
14 - Planiranje aktivnosti  
15 - Lansiranje proizvodnje 

16 - Terminiranje proizvodnje 
17 - Praćenje proizvodnje 
18 - Kontrola kvaliteta 
19 - Upravljanje zalihama 
20 - Prodaja i nabava

  5 - Multivalutni rad, inflacija 
  9 - Administrator SUPER-a 
88 - Baza informacija 
99 - Uputstvo za korisnike

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO
31 - Financijska operativa 
32 - Financijsko knjigovodstvo 
33 - Obračun kamata 
34 - Porezi i doprinosi 

35 - Osnovna sredstva 
36 - Plaće 
37 - Obračun troškova 
38 - Plan i analiza

39 - INTRANET
40 - Prepis u EXCEL