SUPER - GRAFIČKI PRIKAZI
 
SUPER omogućuje slijedeće vrste grafičkih prikaza:
  1. Histogrami (stupasti dijagrami) vrijednosti ili količina za:
Pri tome, korisnik zadaje različite uvjete selekcije za podatke koje želi grafički prikazati.

Histogrami se mogu dobiti na običnom terminalu ili matričnom štampaču, tj. nije potrebno imati grafički terminal, odnosno personalno računalo.

  1. Tok količina ili vrijednosti u vremenu za:
Za ove grafove nužno je imati priključeno personalno računalo, kao grafički terminal. Na jednom ekranu može se dobiti do 4 grafa.

Grafovi se mogu dobiti u slijedećim varijantama:

Svi programi za dobivanje grafova su dio izvornog software SUPER-a, a ne nekog grafičkog software koji korisnik treba kupiti posebno od SUPER-a.
 
 
Primjer grafa