SUPER - KARAKTERISTIKE FAKTORA POSLOVANJA

Ovdje se opisuje koncept dinamičke alokacije atributa, koji je razvijen u okviru razvoja SUPER-a i značajno povećava mogućnosti korištenja SUPER-a.

ENTITETI POSLOVANJA kojima se mogu pridružiti atributi (karakteristike) u SUPER-u su slijedeći:

ATRIBUTI KOJI SE MOGU PRIDRUŽITI: REGISTAR ATRIBUTA:
Korisnik slobodno dodjeljuje atribute entitetima, ali vrste atributa se moraju prvo registrirati u SUPER-u, prije nego se pojedinim entitetima dodjele vrijednosti tih atributa.

Prijavljuju se slijedeći podaci:

Na primjer, za zaposlene korisnik može odlučiti voditi slijedeće atribute:
 
Vrsta
OSOB
Šifra
DATRODJENJ
SPOL
BRAK
DATUMZAPOS
 Opis
 datum rodjenja
 spol
 bračno stanje 
 datum zaposlenja u firmu
Ili, na primjer, za proizvode se mogu izabrati atributi:
 
Vrsta
PROIZ
Šifra
CRTEZ
DATMODIF
ODGOVORAN
Opis
broj crteža
datum zadnje modifikacije
osoba koja je izvršila modifikaciju
Novi atributi mogu se bilo kada prijaviti u SUPER.
 

VRIJEDNOSTI ATRIBUTA
Za atribute koji su registrirani u SUPER, mogu se dodjeljivati konkretne vrijednosti entitetima poslovanja.

Za gore navedene primjere atributa, to može izgledati, na primjer, ovako:
 
Platni broj
138
Vrsta
OSOB
Šifra
DATRODJENJ
SPOL
BRAK
DATUMZAPOS
Opis
Datum rodjenja
spol
bračno stanje
datum zaposlenja u firmu
Vrijednost
15.03.58.
M
samac
01.04.86.
Unos atributa može se vršiti i grupno. Na primjer, može se zadati da SUPER da svi proizvodi, za koje KLASA PROIZVODA počinje sa "P32A", formira atribut:
 
Vrsta
PROIZ
 Šifra
 TIPKALKUL
Opis
Tip kalkulacije
Vrijednost
R (rabatni sustav)
 
GENERIRANJE ATRIBUTA
Osim što korisnik može unositi atribute, odnosno pojedinačno ih vezati za entitete, atributi se mogu, u raznim opcijama SUPER-a i automatski generirati i vezati za entitete. Na primjer, određeni atribut može se dodjeliti svim proizvodima koji pripadaju nekoj tehnološkoj grupi, svim robama za koje je vrijednost prodaje 50 - 100 Kn/dan i sl.

KORIŠTENJE ATRIBUTA
Kada su određeni atributi uneseni u bazu podataka SUPER-a mogu se koristiti:

EFEKTI OVOG KONCEPTA U SUPER-u
Dinamička alokacija atributa je jedan od elemenata beskonačne elastičnosti SUPER-a: