PRAĆENJE KORIŠTENJA SUPER-a
 

Svaki podatak unesen u SUPER ima naznaku tko i kada je unio ili brisao podatak.

To omogućuje da se prati korištenje SUPER-a i ono se vrši na slijedeće načine:

Pregled može biti sortiran po: Na taj način, može se dobiti uvid u intenzitet obavljanja određenih poslova i funkcioniranje organizacije i pojedinaca.
Naime, i kod obavljanja poslova, često se događa da mali broj ljudi uradi glavni dio posla, a drugi...
To omogućuje da se, za zadati period i vrstu podataka, može: