SUPER – KORIŠTENJE MULTIMEDIJSKIH PODATAKA

SUPER omogućuje korištenje multimedijskih podataka - fotografije, crteži, zvučni snimci, filmovi itd. Za jedan entitet u SUPER-u, na pr. materijal, može biti pohranjena neograničena količina crteža, slika i.t.d.
Uvjet za korištenje multimedijskih podataka je da korisnik radi na PC koji je kao terminal priključen na računalo sa SUPER-om.
Omogućeno je korištenje multimedijskih podataka vezanih za slijedeće podatke u SUPER-u:

                                                                                                                    Opcija SUPER-a