SUPER - MULTIVALUTNI RAD, INFLACIJA

SUPER omogućuje, u svim izvještajima, prikazivanje novčanih vrijednosti:


Dakle, jedan korisnik može na jednom terminalu analizirati svoje poslovanje u domaćoj valuti, a drugi korisnik, na drugom terminalu u drugoj valuti, po svom izboru.

Za ovo, obveza korisnika je da u SUPER ažurno unosi promjene tečaja za one valute u kojima želi dobivati informacije, odn. stope inflacije, ako želi pratiti efekte inflacije.

Ovo se obavlja na slijedeći način:

Kada korisnik izabere valutu, u kojoj želi dobiti neki izvještaj iz SUPER-a, vrši se preračun vrijednosti.

To se radi tako, da svaki podatak, koji se čita iz baze podataka:

Na taj način, izvještaj se dobije u izabranoj valuti, odnosno uzevši u obzir inflaciju.

Podaci u bazi podataka, naravno, i dalje ostaju nepromjenjeni.