SUPER - OPTIMIZIRANI UNOS PODATAKA

Unos podataka u informacijski sustav je izuzetno važan:

Kod projektiranja SUPER-a ovom aspektu posvećena je velika pažnja i unos podataka optimiziran je i kontroliran na više načina, koji se ovde opisuju.
 

SVEOBUHVATNI, PODESIVI OBRASCI ZA UNOS
Postoje dva suprotna zahtjeva, kod definiranja ekrana za unos podataka:

Ovaj problem u SUPER-u je riješen na slijedeći način: U tim obrascima, korisnik definira, polja na ekranu: AUTOMATSKI UNOS PODATAKA
Gdje god je bilo moguće, ugradjeni su automatizmi za smanjenje rada prilikom unosa podataka.

Na primjer:

TRAŽENJE ŠIFRE, NA OSNOVU DIJELA NAZIVA
Za materijale, proizvode, alate, kupce, dobavljače i sl., ukoliko korisnik ne zna šifru, ako unese dio naziva SUPER nudi šifru i kompletan naziv za one koji imaju zadati dio naziva.
 

KONTROLA TOČNOSTI UNOSA
Prilikom unosa:

Za unesene podatke, postoje različite mogućnosti kontrole točnosti i konzistentnosti unesenih podataka.

Na primjer: