SUPER - TEKSTOVI U VEZI SA BAZOM PODATAKA

R omogućuje:

VEZA TEKSTOVA SA PODACIMA U BAZI PODATAKA
Tekstovi se mogu vezati za slijedeće vrste podataka u SUPER-u : VRSTE TEKSTOVA
Prije nego se unese sadržaj nekog teksta, mora biti prijavljena vrsta teksta koja je dozvoljena u SUPER-u.

Na primjer, vrste tekstova mogu biti:
                     PISMA
                    TUŽBE
                     OPISI

Korisnik može prijaviti neograničen broj vrsti tekstova.

KOLIČINA TEKSTOVA
Za jednog, na primjer, partnera, može biti biti vezano do 9.999 primjeraka iste vrste teksta, na pr. pisama. U tom slučaju, svako pismo označeno je sa: PISMO i redni broj, koji može biti 1 - 9.999.
Pojedini tekst, u ovom slučaju PISMO, može biti neograničene dužine.

UNOS TEKSTA
Unos teksta vrši se editorom teksta, sa svim mogućnostima sistemskog editora.