SUPER - TRETMANI IZVJEŠTAJA

PODESIVE FORME PROMETNE DOKUMENTACIJE KORISNIKA
Prometni dokumenti kao što su računi kupcima, otpremnice, ulazi u skladište i sl., ne mogu se napraviti sa jedinstvenim sadržajem i u jedinstvenom obliku koji bi odgovarao raznim korisnicima SUPER-a.

S druge strane, jedan od bitnih ciljeva u koncipiranju SUPER-a je da potrebe korisnika budu zadovoljene bez izmjena i dopuna u programskim jedinicama.

Taj problem riješen je na slijedeći način.

 • Opći oblik dokumenta u obliku tekst datoteke dio je programa kojim se štampa dokument.
 • Ovaj način dobivanja prometnih dokumenata značajno doprinosi elastičnosti, odnosno univerzalnosti SUPER-a.

  VRSTE PRIKAZA IZVJEŠTAJA
  Kada se u SUPER-u formira bilo koji izvještaj, korisniku se nude slijedeće mogućnosti za prikaz tog izvještaja:

  Izgled ekrana za odabir prikaza izvještaja:

   SUPER, 07.10.99.                     PREGLED/ŠTAMPANJE IZVJEŠĆA
    Izaberite: _

                   1 -  Sistemski štampač                4 -  Štampanje na PC-u 

                   2 -  Ekran                            5 -  Slanje na fax       
                   
                   3 -  Štampač pored terminala          6 -  Sistemski editor
   

                                  8 -  Upis u bazu informacija : 

                                       Organiz: ___
                                       Godina : __
                                       Poglav.: __
                                       R.br.  : __ 

                                       Izvrši : _ (1 - da)