SUPER - POSEBNE MOGUĆNOSTI
Tekstovi Optimiziran unos podataka Automatsko upravljanje tokovima materijala
Grafika Tretmani izvještaja Analiza dinamike poslovanja
Karakteristike Olančavanje opcija Poslovno povezivanje
Multivalutni rad Praćenje korištenja SUPER-a
Multilingualnost
Multimedia