SUPER - RAD SA DIONICAMA
  
SUPER omogućuje registriranje: Stanje po dionicama može ući u bilancu, ako se knjiži na organizaciju nosioca ili se sve može voditi vanbilančno.

Informacije koje se mogu dobiti: