SUPER - UPRAVLJANJE FINANCIJAMA

 SUPER podržava slijedeće funkcije iz oblasti financijskog poslovanja i knjigovodstva:

Napomena: sve novčane vrijednosti iz SUPER-a u svim izvještajima, mogu se dobiti korigirani za stvarne ili hipotetičke stope inflacije iz prethodnih perioda, te u više valuta po izboru korisnika.

Korištenje SUPER-a je vrlo jednostavno i obuka knjigovodstvenog osoblja traje svega nekoliko sati.
Svaki od naprijed navedenih dijelova SUPER-a može se uspješno uvesti u rad u roku od 10-30 dana, zavisno od količne početnih podataka koje treba pripremiti (kontni plan, registar kupaca i dobavljača, stanje obustava i.t.d.).

Efekti koji se postižu su slijedeći: