SUPER - AUTOMATSKA KONTROLA KNJIŽENJA 

Za svaki konto zadan u cjelini ili djelimično, mogu se zadati uvjeti kontrole za unos podataka, tako da svaka stavka za knjiženje na tome kontu:

           mora imati ili
           ne smije imati
                            partnera
                            mjesto troška
                            radni nalog
                            radnika

                  i
           mora biti
                            dugovna ili
                            potražna.

Uvjeti se mogu zadati za određeni konto ili grupu konta, npr. sva konta koja počinju sa 12.

Primjer:

1200    uvjeti se odnose samo na konto 1200
12#      uvjeti se odnose na sva konta koja počinju sa 12, npr. 1200, 1201
itd.

Primjer konkretnih uvjeta kontrole konta:
 
Konto
Dugovno
Potražno
Partner
Mj. troška
10093      
x
11#      
x
12#    
x
x
4#
x
   
x
. . . . .
. . . . .
76#  
x
 
x
. . . . .
. . . . .

Dakle, gornji uvjeti su zadati tako da stavke:

    itd.