SUPER - ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I ODNOSI S PARTNERIMA

SUPER omogućuje korisniku:
 

 • prikupljanje i analizu podataka o okruženju:
 • planiranje i praćenje odnosa sa kupcima i dobavljačima:
 • Ovi podaci mogu se analizirati u cilju donošenja kako strateških, tako i svakodnevnih, operativnih odluka.
  Nadalje se opisuju neki modaliteti korištenja SUPER-a u ove svrhe.

  PODACI O KONKURENTIMA
  Stvarni ili potencijalni konkurenti mogu se:

  Takođe, SUPER prihvata podatke u EXCEL formatu, o rezultatima poslovanja. To su ttzv. GFI-POD obrasci sa cca 180 pokazatelja, za prethodnu i tekuću godinu, koje svaka organizacija mora dostavljati u FINU.
  Na osnovu tih podataka i Intrligentnog Financijskog Sustava u SUPER-u, ovi podaci se dalje obrađuju i mogu se dobiti vrlo različiti komparativni pregledi financijskih pokazatelja za bilo koju grupu firmi.

  PODACI O KONKURENTSKIM PROIZVODIMA
  Slično podacima o konkurentima, za konkurentske proizvode ili usluge mogu se u SUPER registrirati:

  Na osnovu toga, mogu se vršiti analize kao i za konkurente, tj. po klasama, karakteristikama, ključnim riječima i sl.

  Pored toga, u svezi sa cijenama, može se vršiti:

  PODACI O TRŽIŠTIMA
  Osim podataka o konkurenciji i konkurentskim proizvodima, mogu se registrirati i analizirati razni podaci o tržištima, kao na pr.:


  OSTALI PODACI O OKRUŽENJU
  Na sličan način kao za konkurente i konkurentske proizvode, mogu se praviti i analizirati podaci o bilo kakvim entitetima iz okruženja korisnika SUPER-a.
  Pri tome, kod usvajanja načina praćenja podataka, korisnik mora znati za koje podatke u SUPER-u mogu se vezati karakteristike, multimedijski podaci i slobodni tekstovi, te u skladu s tim treba usvojiti način praćenja podataka.