SUPER - ZA PODRŠKU UPRAVLJANJU ODRŽAVANJEM
 

SUPER podržava slijedeće funkcije iz oblasti upravljanja održavanjem:

Efekti kojI se postižu su slijedeći:

Puna kontrola sastavnica uređaja, nomenklature materijala i rezervnih dijelova, te standardizacija i unifikacija materijala i rezervnih dijelova.

Puna kontrola tehničke dokumentacije, te klasifikacija i standardizacija dokumentacije.

Bolje planiranje održavanja - točni planovi radova, materijala i rezervnih dijelova dobiju se za nekoliko sekundi. Također, korisnik ima mogućnost trenutnog uvida u stanje realizacije planova, narudžbi i pojedinih radnih naloga.

Bolja priprema održavanja - radni nalozi se lansiraju na osnovu planova usklađenih sa stanjem zaliha i narudžbi, radne liste i izdatnice materijala automatski se generiraju itd.

Bolje korištenje kapaciteta održavanja omogućuje se boljim planiranjem, praćenjem iskorištenosti kapaciteta i učinaka po radnicima, poslovođama.

Smanjenje troškova održavanja kroz smanjenje zaliha materijala i rezervnih dijelova, obračun troškova te analizu odstupanja stvarnih troškova od onih predviđenih normativima.

Kvalitetnije održavanje opreme omogućuje praćenje i analizu kvarova, efikasno upravljanje sastavnicama i dokumentacijom, te bolje planiranje održavanja, upravljanje zalihama materijala i rezervnih dijelova.

Znatno smanjenje administrativnih poslova, uz istovremeno povećanje točnosti i ažurnosti podataka. Radni nalozi, izdatnice materijala i radne liste automatski se generiraju, kao što se automatski dobiju i svi izvještaji i analize.

Ukratko, SUPER omogućuje znatno kvalitetnije i efikasnije održavanje, uz istovremeno smanjenje troškova i administracije.