SUPER - PRODAJA I NABAVA

Za prodaju i nabavu SUPER osigurava podršku za:

Planiranje prodaje / nabave:

Svakodnevni rad: Analiza poslovanja: Za prilagođavanje potrebama korisnika, omogućuje se slijedeće: