SUPER SOFTWARE ZA POSLOVE UPRAVE I JAVNE UPRAVE
 
Za poslove uprave velikim i složenim organizacijama, javne uprave, regionalne ili državne vlade i sl., SUPER podržava slijedeće poslove: