SUPER - EFIKASNO UPRAVLJANJE ZALIHAMA

Upravljanje zalihama važno je za funkcioniranje organizacije, zbog slijedećeg:

Dakle, prisutna su dva suprotna zahtjeva i problem upravljanja zalihama svodi se na nalaženje takve politike upravljanja zalihama, koja će na najbolji način uskladiti oba zahtjeva.

Optimalno upravljanje zalihama je ono kod kojega su najniži ukupni troškovi zaliha. Troškovi zaliha sastoje se od slijedećih vrsti troškova:

SUPER nudi bogat repertoar mogućnosti za utvrđivanje najpovoljnije politike upravljanja zalihama, za podršku svakodnevnom radu sa zalihama i za praćenje i analizu stanja zaliha. Nadalje, ukratko se opisuju ove mogućnosti.

 
UTVRĐIVANJE POLITIKE UPRAVLJANJA
Planiranje prodaje, proizvodnje i održavanja - omogućuje utvrđivanje potrebne dinamike raspoloživosti materijala.

Simulacija upravljanja zalihama - mogu se isprobati različite hipotetične politike naručivanja i izabrati ona koja se ocjeni za najbolju, tj. koja ima najmanje ukupne troškove. Ovo se radi primjenom tzv. Monte Carlo metode. Pri tome, korisnik zadaje podatke koji opisuju potrošnju, uvjete i troškove naručivanja, te rokove isporuke, a SUPER daje izvještaj kakvi bi bili troškovi zaliha, za politiku koja se simulira.

Automatsko određivanje nivoa naručivanja zaliha, te nivoa do kojega se vrši naručivanje (min i max), na osnovu stvarne potrošnje u prethodnom periodu i roka nabave ili izrade.
 

SVAKODNEVNI RAD
Automatsko naručivanje - svakodnevna automatska kontrola stanja svih stavki zaliha i, gdje je to potrebno, pravi se naruđba u količini ovisnoj o potrošnji u prethodnom periodu i stanju naruđbi u toku.

Prikaz na ekranu:

Ovi podaci prikažu se automatski svaki put kad se otvara narudžba ili r. nalog ili prikazuje stanje zaliha. Na taj način, korisnik neprekidno ima potpun uvid u stanje i potrebe, odn. svaki puta kada bi pokrenuo akciju za promjenu stanja zaliha.

Analiza zaliha:

manji ili veći od iznosa koji zadaje korisnik.

Dobije se lista stavki zaliha, koje odstupaju od neke od zadatih veličina. Na primjer, stavke za koje je koef. obrta < 10 i nisu imale izlaza za više od 60 dana.

Navedenim opcijama SUPER-a, omogućuje se: