SUPER ZA HOTELSKO - TURISTIČKA PODUZEĆA

SUPER - Sustav Upravljanja Poslovanjem Elektroničkim Računalom je suvremeni, integralni, informacijski sustav, zasnovan na jedinstvenoj bazi podataka, lako se uvodi u rad i koristi.

Za potrebe hotelsko-turističkih organizacija SUPER podržava procese rada i upravljanje u sljedećim poslovnim funkcijama :

Posebne osobine SUPER-a :

Ukratko, SUPER omogućuje integralno upravljanje svim poslovnim funkcijama hotelsko-turističkog poduzeća,  punu kontrolu kapaciteta, tokova materijala, novca, te značajno poboljšanje performansi poduzeća kao cjeline.