SUPER - MREŽNO PLANIRANJE
 
SUPER je jedini sustav na tržištu koji, u okviru integralnog informacijskog sustava za upravljanje poslovanjem, omogućuje mrežno planiranje. Planiranje se obavlja po tzv. CPM metodi (Critical Path method) i moguće je formiranje neograničene količine mrežnih planova.

Obavezna pripremna radnja je registriranje neradnih dana, za period u kome se odvijaju planovi.

To se radi na na 2 načina:

Mrežni plan formira se na slijedeći način: Izvještaji koji se mogu dobiti: Primjer mrežnog plana:
 
 
 
 
 
 

S U P E R, 07.10.99.                                  P L A N :  INTRODUC                                   strana :    1
_____________________________________________________________________________________________________
          L I S T A N J E   S V I H   A K T I V N O S T I
______________________________________________________________________________________________________________________________
              PRETHODE                ŠIFRA               N  A  Z  I  V                VRIJEME             SLIJEDE

       ---  ---  ---  ---  ---            1  Org. jed., r. mjesta, skladišta, vr. pro    5          004  ---  ---  ---  ---
       ---  ---  ---  ---  ---            2  Klasifikacija materijala                   30          003  ---  ---  ---  ---
       002  ---  ---  ---  ---            3  Nomenklatura materijala                    30          004  015  ---  ---  ---
       001  003  ---  ---  ---            4  Inventura zaliha                           15          005  006  010  012  014
       004  008  ---  ---  ---            5  Definiranje politike vođenja zaliha        30          ---  ---  ---  ---  ---
       004  008  ---  ---  ---            6  Obrada prometa materijala                  15          ---  ---  ---  ---  ---
       ---  ---  ---  ---  ---            7  Klasifikacija partnera                     15          008  ---  ---  ---  ---
       007  ---  ---  ---  ---            8  Registar kupaca i dobavljača               30          005  006  009  023  ---
       008  ---  ---  ---  ---            9  Komercijalni uvjeti (prodaje i nabave)     15          010  012  014  ---  ---
       004  009  ---  ---  ---           10  Formule za kalkulaciju naruđbi kupaca       5          011  ---  ---  ---  ---
       010  ---  ---  ---  ---           11  Obrada naruđbi kupaca                      15          ---  ---  ---  ---  ---
       004  009  ---  ---  ---           12  Formule za kalkulaciju faktura kupcima      5          ---  ---  ---  ---  ---
       ---  ---  ---  ---  ---           13  Obrada otpreme i faktura kupcima           15          ---  ---  ---  ---  ---
       004  009  ---  ---  ---           14  Obrada naruđbi dobavljačima                 5          ---  ---  ---  ---  ---
       003  ---  ---  ---  ---           15  Sastavnice proizvoda                       60          016  017  ---  ---  ---
       015  ---  ---  ---  ---           16  Kalkulacija cijena proizvoda               15          ---  ---  ---  ---  ---
       015  ---  ---  ---  ---           17  Planiranje proizvodnje                     15          018  019  ---  ---  ---
       017  ---  ---  ---  ---           18  Lansiranje proizvodnje                     10          ---  ---  ---  ---  ---
       017  ---  ---  ---  ---           19  Praćenje proizvodnje                       15          ---  ---  ---  ---  ---
       ---  ---  ---  ---  ---           20  Unos kontnog plana                         10          023  ---  ---  ---  ---
       ---  ---  ---  ---  ---           21  Vrste naloga, dokumenata, konstante         5          023  ---  ---  ---  ---
       008  020  021  ---  ---           23  Unos početnog stanja (i otvorenih stavki)   15          024  025  ---  ---  ---
       023  ---  ---  ---  ---           24  Obrada platnog prometa (fin. operativa)    10          ---  ---  ---  ---  ---
       023  ---  ---  ---  ---           25  Ostala knjiženja (blagajna i.t.d.)         10          026  027  ---  ---  ---
       025  ---  ---  ---  ---           26  Financijsko planiranje                     15          ---  ---  ---  ---  ---
       025  ---  ---  ---  ---           27  Definiranje financijskih modela            15          ---  ---  ---  ---  ---

_________________________________________________________________________
                                                      -  K  R  A  J  -
 
 
 
 
 

S U P E R, 07.10.99.                                   P L A N :  INTRODUC                                         strana :   1
________________________________________________________________________________________________________________________________
                                  G A N T O G R A M   B E Z   K A L E N D A R A
                                     ( m e t o d   n a j r a n i j e g   p o č e t k a )
              ZA AKTIVNOST  :  6  Obrada prometa materijala 
Vremenska jedinica je : dan
_______________________________________________________________________________________________________
   POČETAK       ŠIFRA                         N  A  Z  I  V                               VRIJEME       ZAZOR            KRAJ
        1            1            Org. jed., r. mjesta, skladišta, vr. prometa                  5           55               5
#######................................................................................
*       1            2            Klasifikacija materijala                                     30            0              30
###########################################
        1            7            Klasifikacija partnera                                       15           30              15
#####################............................................
*      31            3            Nomenklatura materijala                                      30            0              60
                                            ###########################################
       16            8            Registar kupaca i dobavljača                                 30           30              45
                      ###########################################............................................
*      61            4            Inventura zaliha                                             15            0              75
                                                                                        #####################
*      76            6            Obrada prometa materijala                                    15            0              90
                                                                                                             ######################

______________________________________________________________________________________________________ 
                     ZA AKTIVNOST: 16 Kalkulacija cijena proizvoda
______________________________________________________________________________________________________
   POČETAK       ŠIFRA                         N  A  Z  I  V                               VRIJEME       ZAZOR            KRAJ
*       1            2            Klasifikacija materijala                                     30            0              30
#############################
*      31            3            Nomenklatura materijala                                      30            0              60
                             #############################
*      61           15            Sastavnice proizvoda                                         60            0             120
                                                          ##########################################################
*     121           16            Kalkulacija cijena proizvoda                                 15            0             135
                                                                                                                    ##############

______________________________________________________________________________________________________ 
                      ZA AKTIVNOST : 19 Praćenje proizvodnje
______________________________________________________________________________________________________
   POČETAK       ŠIFRA                         N  A  Z  I  V                               VRIJEME       ZAZOR            KRAJ
*       1            2            Klasifikacija materijala                                     30            0              30
##########################
*      31            3            Nomenklatura materijala                                      30            0              60
                          ##########################
*      61           15            Sastavnice proizvoda                                         60            0             120
                                                    #####################################################
*     121           17            Planiranje proizvodnje                                       15            0             135
                                                                                                         #############
*     136           19            Pracenje proizvodnje                                         15            0             150
                                                                                                                      ##############

______________________________________________________________________________________________________ 
                 ZA AKTIVNOST: 25 Ostala knjiženja (blagajna i.t.d.)
______________________________________________________________________________________________________
   POČETAK       ŠIFRA                         N  A  Z  I  V                               VRIJEME       ZAZOR            KRAJ
*       1            7            Klasifikacija partnera                                       15            0              15
############################
        1           20            Unos kontnog plana                                           10           35              10
##################..................................................................
        1           21            Vrste naloga, dokumenata, konstante                           5           40               5
#########...........................................................................
*      16            8            Registar kupaca i dobavljača                                 30            0              45
                             #######################################################
*      46           23            Unos početnog stanja (i otvorenih stavki                     15            0              60
                                                                                     ###########################
*      61           25            Ostala knjiženja (blagajna i.t.d.)                           10            0              70
                                                                                                                 ##################

______________________________________________________________________________________________________ 
                        ZA AKTIVNOST:   26 Financijsko planiranje
______________________________________________________________________________________________________
   POČETAK       ŠIFRA                         N  A  Z  I  V                               VRIJEME       ZAZOR            KRAJ
*       1            7            Klasifikacija partnera                                       15            0              15
#######################
        1           20            Unos kontnog plana                                           10           35              10
###############......................................................
        1           21            Vrste naloga, dokumenata, konstante                           5           40               5
#######..............................................................
*      16            8            Registar kupaca i dobavljača                                 30            0              45
                       ##############################################
*      46           23            Unos početnog stanja (i otvorenih stavki                     15            0              60
                                                                      #######################
*      61           25            Ostala knjiženja (blagajna i.t.d.)                           10            0              70
                                                                                             ###############
*      71           26            Financijsko planiranje                                       15            0              85
                                                                                                             ######################

__________________________________________________________________________________________
                                                                                                  Vremenska jedinica je : dan